English / فارسی


 


  كانون انجمنهاي صنفي
 

هسته خودكفائي  تحقيقاتي
 

  شركت تحقيقاتي


  تحقيقات و آموزش
 

 سايتهاي مرتبط


  کارخانجات

محمد سميعي - متولد سال 1313 در شهر خوانسار 

متاهل - داراي سه فرزند 

 

تحصيلات

كارشناس (مهندس كشاورزي)-دانشگاه تهران-دانشكده كشاورزي(كرج )در سال 1336                           

كارشناسي  ارشد (اصلاح نباتات )-دانشگاه تهران - دانشكده كشاورزي (كرج)در سال 1338                            

    كانادا در سال 1343 -saskatchewan دانشگاه (M.SC) كارشناسي ارشد                           

گذرانيدن دوره تخصصي ژنتيك و اصلاح نباتات- دانشگاه لاند - سوئد در سال 1339                           

گذرانيدن دوره كاربرد راديو ايزوتوپ ها - مركز ا تمي دانشگاه تهران در سال 1344                           

مشاغل و فعاليتهاي تخصصي 

در سال 1336 در وزارت کشاورزي استخدام و پس از آموزش  حين خدمت  در ايستگاه بررسي غلات مرکز اصلاح نباتات کرج کار خود را بعنوان کارشناس غلات در زمينه هاي تحقيقات مزرعه اي اصلاح بذر گندم و جو و همچنين بررسي هاي آزمايشگاهي کيفيت و تکنولوژي آغاز و ضمن آن با گروه کارشناسان طرح مشترک (فائو )در زمينه تحقيقات گندم و جو همکاري نمود که در عين حال اين فعاليتهاي کارشناسي از سال 1345 تا 1354 با مديريت مرکز اصلاح نباتات کرج نيز توام بود و از آن پس به معاونت فني موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر برگزيده شد تا سال 1357 که بعنوان رئيس سازمان آموزش وزارت کشاورزي و عمران روستايي منصوب گرديد و تا ارديبهشت سال 1359 يعني تاريخ بازنشستگي زود بهنگام در آن سمت مشغول به کار بود

:البته خدمات تخصصي ايشان به صور مختلف ادامه يافت مانند 

عضو يت در شوراي مشورتي وزارت در امور مراکز خدمات کشاورزي و همچنين 

همکاري بعنوان مشاور در معاونت زراعت 

عضويت در هيئت عالي کارشناسي و ارزيابي درجات تخصصي کارشناسان و محققان موسسه تحقيقات اصلاح تهيه نهال و بذر 

در سال 1367 سمت مشاور تحقيقاتي و مدير برنامه ريزي شرکت کشت و صنعت پاري مغان را عهده دار گرديد که در همان سال توسط مديريت هسته خودکفايي - تحقيقاتي صنايع همگن آرد و نان به همکاري دعوت شد که تا حال نيز بعنوان مشاور تحقيقاتي اين هسته به انجام وظايف تخصصي اشتغال دارد 

 با عضويت در شوراي مشورتي تحقيقات و آموزش وزارت صنايع در سال 1369 همکاري با ساير فعاليتهاي تحقيقاتي آن وزارت از جمله در زمينه تحقيق و توسعه استاندارد ها و غيره از وظايف جاري ايشان بوده و ميباشد 

علاوه بر تدريس  و آموزش در برخي از دوره هاي تخصصي قبلي طي سالهاي 79و 80 نيز در دانشکده صنعت غذا دانشگاه جامع علمي - کاربردي به تدريس موضوع شناتخت مواد در صنايع آردپرداخت 

نظر به اينکه شرکت در کنفرانسها و همايش ها و همچنين انجام ماموريت هاي خارج از کشور معمولا لازمه فعاليتهاي حرفه اي و تخصصي است لذا بخشي از اهم فعاليتهاي ايشان در اين زمينه نيز ذيلا ذکر ميگردد

 

معاون مديريت دوره آموزشي فائو براي کارشناسان اصلاح بذر گندم و جو کشورهاي خاور نزديک - تهر ان 1345

عضو هيئت اعزامي به پاکستان و بنگلادش فعلي بعنوان کارشناس بررسي مسايل گندمهاي مکزيکي  1346 

عضو گروه کارشناسان منتخب وزارت در کنفرانس بين المللي گندم با ارايه مقاله  تهران 1347 

عضو گروه کارشناسان اعزامي به کنفرانس غلات منطقه خاور نزديک لبنان  1347 

عضو گروه کارشناسان شرکت کننده در کنفرانس غلات سنتو باارايه مقاله  تهران 1349 

شرکت در اولين سمينار اصلاح و توليد محصولات زراعي - غذايي  مصر 1352 

عضو هيئت نمايندگي ايران در کنفرانسهاي منطقه اي فائو در کشور هاي پاکستان 1349 و کويت 1351 و اردن 1353  

بازديد از مرکز تحقيقات بين المللي ذرت و گندم در مکزيک و چند مرکز تحقيقاتي غلات در امريکا و کانادا 1348 

نماينده ايران در اولين اجلاس کميته مشورتي طرح اصلاح و توليد محصولات زراعي - غذايي قاهره 1352 

 عضو هيئت کارشناسي ايراني در هفتمين کنفرانس بين المللي آفتابگردان در اتحاد جماهير شوروي سابق 1355

نماينده ايران در اجلاس گروه بين دولتها در زمينه چربي ها و روغن هاي نباتي  رم 1356 

شرکت در دومين سمينار بررسي ارزش غذايي جو و گندمهاي بهاره فائو /سيدا  دهلي نو 1356 

عضو گروه منتخب فائو از کشورهاي منطقه خاور نزديک براي سفر به استراليا زلاند نو و فليپين  1354 

سر پرستي گروه کارشناسان آموزش کشاورزي اعزامي با امريکا  1357 

شرکت فعالانه در برگزاري اولين سمينار هسته فوق الذکر در مورد مسايل تحقيقاتي گندم آرد نان و صنايع همگن 1369 

عضو هيئت نمايندگان هسته در اجلاس تخصصي نان  با ارايه مقاله 1373 

شرکت در دهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايران  با ارايه مقاله  1377

عضو گروه اعزامي کانون انجمنهاي صنفي صنايع آرد ايران به کنفرانس بين المللي غلات  لندن 1381 

 

نوشته ها 

:ميتوان آنها را به سه گروه زير تقسيم بندي کرد 

الف- گزارشات فني مربوط به دوران تحصيل و  خدمت 

ب- مقالات چاپ شده در مطبوعات 

:در نشريه ماهانه فني و کشاورزي سنبله 

- اصالت يا اصله (درباره نحوه درختکاري در شهر )شماره 18 سال 1369                          

- شهر ما خانه ما (درباره نحوه درختکاري در شهر )شماره 51 سال 1372                   

- نمک نان و کيفيت گندمهاي ايراني  شماره 53 سال 1372                     

- تجربه آماري نان در نمايشگاه شماره 82 سال 1375                     

- راه حلي براي ضايعات نان  شماره 104 سال 1377                     

- ضمنا در مورد قابليت خود مصرفي گندم در روستاها و مزاياي احياي آن در شماره 168-167 اطلاعات سياسي اقتصادي در سال 1380 نيز مقالهاي منتشر نمود 

ج-  بصورت نشريات تخصصي هسته خودکفايي تحقيقاتي صنايع همگن آرد و نان که عبارتند از 

-درصد استخراج آرد و اثر آن بر روي ارزش غذايي نان  خرداد 1368   

- نشريه مشترک شامل 2 بخش بوده و عنوان نوشته ايشان عبارتست از 

ناخالصي هاي گندم و چگونگي عمليات بوجاري در حريان آرد سازي  ارديبهشت 1369        

نشريه مشترک ديگري در تاريخ اسفند 1369 تحت عنوان  -

سير تکاملي نان در جهان  نانهاي نازک و مسطح که قسمت مربوط به ايران نوشته ايشان است       

کتاب گندم آرد نان  تاليف مشترک آقايان  جعفر ايزديار - محمد سميعي - حسين يزد جردي  - فروردين          1374 -    

نشريه مورخ فروردين 1374 شامل دو مقاله ارايه شده به اجلاس تخصصي نان در سال 1373  که مقاله- مربوط به ايشان تحت عنوان 

بررسي وضعيت آرد کشور مشکلات و راه حل ها  بوده است و مقاله مزبور بعدا نيز در تاريخ 1374  در کتاب نان که مجموعه مقالات اجلاس مزبور بوده است  انتشار يافت 

 

نشاني محل كار

تهران-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهائی شمالی -خیابان صائب تبریزی غربی -پلاک 2  - هسته خودكفائي -تحقيقاتي  صنايع همگن آرد و نان 

 

بازگشت